BIODIVERSITEIT OP BEDRIJFSTERREINEN kennisbijeenkomst op donderdag 8 juni om 15.30 uur bij Stertil BV

Om de biodiversiteit op bedrijfsterreinen te verbeteren, is op de industrieterreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar het pilotproject “Samen investeren in biodiversiteit” uitgevoerd. Er is in de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan, er is een format ontwikkeld, er zijn biodiversiteitsschetsen gemaakt, nectartuinen aangelegd, bomen geplant, er is schelpengruis op daken aangebracht, bermen zijn ingezaaid met een kruidenmengsel, er zijn faunavoorzieningen gerealiseerd, er is gefilmd met wildcamera’s, het beheer is aangepast, etc.
Negen bedrijven (Stertil, VBI Schuilenburg, Combex Bouwlogistiek, Brouwer & Brouwer, Van Assen Recycling, Asfalt Productie Kootstertille, Koninklijke Oosterhof Holman, Vermilion Energy, Nederlandse Gasunie) en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel namen deel aan dit initiatief van de stichting Ynnatura/ Business Club foar It Fryske Gea.

Wat is er gedaan? Wat zijn de ervaringen? Wat zijn de resultaten? En hoe nu verder?

Tijdens een speciale bijeenkomst zal Peter de Boer als ecoloog van onderzoeks- en adviesbureau FaunaX ingaan op de resultaten van de nul- en de vervolgmonitoring én de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken. Als vertegenwoordiger van Stertil zal Jan Castelein een toelichting geven op de motivatie van het management van dit bedrijf om mee te doen en hoe het project en de verandering wordt ervaren. Tot slot zal Gerrit Hoen als directeur van Oosterhof Holman Groen verklappen wat er nodig is aan onderhoud en beheer om de behaalde resultaten in stand te houden. Wat is de sleutel tot succes? Verder zal projectleider Theun Wiersma u deelgenoot maken van de ervaringen en de (onverwachte) ontwikkelingen met dit unieke project. Wat zijn de do’s and don’ts?

MEER WETEN? KOM OOK! Donderdag 8 juni om 15.30 uur bij Stertil BV, Westkern 3, te Kootstertille
Deelname is gratis. Aanmelden via secretariaat@bcifg.nl

Nieuws
Bekijk alle

Blijf op de hoogte