Bedrijventerreinen Westkern en Skûlenboarch bevatten veel natuur

Om de biodiversiteit op bedrijventerrein Westkern en Skûlenboarch bij Kootstertille/Eastermar te vergroten is er in 2021 onderzoek gedaan naar de natuurkwaliteit met als uitkomst dat het gebied reeds (of nog steeds) een relatief hoge biodiversiteit bevat. Volgens de onderzoekers zijn de gevonden natuurwaarden voor een bedrijventerrein relatief en onverwacht hoog te noemen. Op de industrieterreinen liggen volop kansen voor verhoging van de actueel aanwezige biodiversiteit.

Met het project “Samen investeren in biodiversiteit” wil de stichting BCIFG de biodiversiteit op bedrijfsterreinen vergroten. Negen bedrijven op de industrieterreinen Westkern en Skûlenboarch bij Kootstertille en Eastermar en de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel doen momenteel mee aan dit pilotproject.

Monitoring vormt een belangrijk onderdeel van het project. Daarom zijn vorig jaar zeven veldbezoeken uitgevoerd door medewerkers van ecologisch bureau Faunax uit Leeuwarden. Alle waarnemingen zijn verwerkt in een databestand en tevens ingevoerd in de landelijke database NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) en geven een beeld van de huidige natuurwaarden en diversiteit van beide industrieterreinen.

Natuurwaarden onverwacht hoog

Volgens de onderzoekers zijn de gevonden natuurwaarden voor een bedrijventerrein relatief en onverwacht hoog te noemen. In totaal zijn 92 soorten planten waargenomen. Niet alleen is er een breed soortenspectrum aan plantensoorten aanwezig, ook zitten er zeldzame soorten tussen waaronder zwaluwtong, kale vrouwenmantel en kegelsilene.

Tijdens de veldbezoeken zijn behalve haas weinig zoogdieren waargenomen, maar wel diverse sporen, prenten en andere tekenen van hun aanwezigheid. Zo zijn er sporen waargenomen van haas, ree, vos en langs de oever van het Prinses Margrietkanaal van de otter.

Daarnaast duiden de waarnemingen van relatief bijzondere insectensoorten, zoals de bruine zandloopkever, bruin zandoogje en oranjetip aan dat de bedrijventerreinen reeds (of nog steeds) een relatief hoge (ten opzichte van intensieve landbouwgronden in de omgeving) diversiteit herbergen. De kwelslootjes met waterviolier vormen een belangrijke voortplantingshabitat voor diverse libellensoorten. Dit geldt echter vooral voor de directe omgeving van de bedrijventerreinen (de bermen, zanddepots en gemeentegronden). Op de bedrijfsterreinen liggen volgens het rapport volop kansen voor verhoging van de actueel aanwezige biodiversiteit van de bedrijventerreinen.

 

Lees hier het monitoringsverslag:

Monitoringsverslag-Bedrijventerrein Kootsertille- Nulmeting 2021- Bureau Faunax, Leeuwarden

 

 

Nieuws
Bekijk alle

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.