Deelnemers positief over pilotproject biodiversiteit

Om de biodiversiteit te verbeteren, is op de industrieterreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar het pilotproject “Samen investeren in biodiversiteit” uitgevoerd. Centraal stond het ontwikkelen van een format, een blauwdruk die gebruikt kan worden door elk willekeurig bedrijf, ongeacht de grootte, voor het maken van een biodiversiteitschets. Het resultaat mag er zijn zo deed blijken tijdens de slotbijeenkomst op donderdag 8 juni bij Stertil BV te Kootstertille. Meer groen, nestkasten, nectarkroegen, insectenhotels, aangepast groenbeheer… het werpt volgens projectleider Theun Wiersma nu al zichtbaar vruchten af.

Er is in de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan, er is een format ontwikkeld, er zijn voor de deelnemende bedrijven biodiversiteitschetsen gemaakt, nectarkroegen aangelegd, bomen geplant, er is schelpengruis op daken aangebracht, bermen zijn ingezaaid met een kruidenmengsel, er zijn faunavoorzieningen gerealiseerd, het beheer is aangepast, etc. Wiersma beschouwt het project dan ook als geslaagd: “Hoewel het voorjaar deze keer lang koud is geweest, is er al een verscheidenheid aan kleur van struiken en planten op de bedrijventerreinen en de openbare ruimtes van beide gemeenten te zien. En dat is belangrijk. Meer groen bevordert het werkplezier van de werknemers en zorgt zo voor minder ziekteverzuim. Bovendien is het positief voor het visitekaartje, zeg maar het imago van een bedrijf.”
Ook zijn er diverse faunavoorzieningen aangebracht zoals nestkasten voor vogels, vleermuiskasten en insectenhotels. Volgens ecoloog Peter de Boer van Bureau Faunax uit Leeuwarden met veel succes. “De tijdens het project gebruikte wildcamera’s hebben diverse verrassende waarnemingen opgeleverd.” Tijdens de bijeenkomst toonde hij een compilatie van de filmpjes. Naast diverse soorten vogels blijken onder andere ook otters, vossen en reeën op de bedrijfsterreinen hun domein te hebben gevonden.

Kijken wat kan
Eén van de deelnemende bedrijven aan het project is Stertil. “We hoefden niet lang na te denken over of we mee zouden doen”, vertelt Jan Castelein. “Wij zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tegelijk zit je ook met het gegeven dat niet altijd alles kan. Het grootste deel van ons terrein is bebouwd en bovendien kwam er nog een grote verbouwing aan. We wilden wel beplanting, maar het geheel moest er wel strak blijven uitzien want we ontvangen hier ook veel klanten uit het buitenland.” In overleg met Gerrit Hoen, directeur van Oosterhof Holman Groen, werd de lange berm voor het bedrijfsgebouw daarom deels ingezaaid met een kleurrijk bloemenmengsel. Het is volgens laatstgenoemde belangrijk om bij dit soort processen naar de mogelijkheden en wensen van een bedrijf te kijken. “Je hebt de bestaande en de mogelijke, nieuwe situatie, waarop voor de uitvoering een begroting wordt gemaakt. En iedereen begrijpt waarom meer biodiversiteit moet, maar als je niet oppast kunnen de kosten als een probleem worden gezien.” Net als Wiersma is hij er echter van overtuigd dat een investering in meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein uiteindelijk uit kan: “Als je alleen al kijkt naar de besparing op de beheer- en onderhoudskosten van een bedrijfsterrein, betaalt het zich al na enkele jaren terug .”

Nieuws
Bekijk alle

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.