Wij geloven dat het Friese bedrijfsleven een cruciale rol kan spelen in de ontwikkeling van het Friese landschap.

Jouw bijdrage

Het bedrijfsleven hoort bij onze samenleving. Het is daarom belangrijk een evenwicht te vinden tussen de (groei)mogelijkheden voor bedrijven en het behoud van de kwaliteit en versterking van de woon- en leefomgeving. Wie onderneemt in Fryslân heeft belang bij de instandhouding van de Friese natuur.

Door als ondernemer BCIFG te ondersteunen, adopteer je als het ware het Friese Landschap. Tientallen bedrijven nemen deel aan dit sterke netwerk. Sluit je ook aan en ervaar dat BCIFG ook  een passend “bedrijfsterrein” voor jouw organisatie kan zijn!

“Jild te winnen is in geunst, ’t goed te brûken is in keunst.”

Deelnemende bedrijven/organisaties doneren een bijdrage van € 1.250,- per jaar aan de stichting. Met als doel concrete en herkenbare projecten van It Fryske Gea (de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân) te ondersteunen, maar ook door gezamenlijk groene projecten op of rondom het eigen bedrijf of bedrijventerreinen uit te voeren. Zoals het unieke project “Samen investeren in biodiversiteit”.

Wat mag je van BCIFG verwachten?

EEN TEGENPRESTATIE: MAAK ER GEBRUIK VAN!

Jouw bedrijf/organisatie mag de maatschappelijke betrokkenheid via BCIFG best tonen. En dat kan: donateurs van BCIFG hebben het recht het BCIFG-logo als teken van de ondersteuning te voeren. Bijvoorbeeld op briefpapier, folders, brochures of digitaal op de website of de digitale nieuwsbrief. Ook heb je de mogelijkheid om ten behoeve van jouw organisatie kosteloos van een aantal diensten van It Fryske Gea gebruik te maken, zoals:

Een speciale excursie

voor directie, raad van commissarissen of bijzondere relaties van jouw organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een vaar- of wandelexcursie zijn. Zo beschikt It Fryske Gea bijvoorbeeld over een excursieboot voor een boeiende vaartocht, maar ook over kano’s. It Fryske Gea verzorgt indien nodig de boot en de begeleiding; eventuele bijkomende kosten zijn voor jouw organisatie.

Vergaderen op een bijzondere locatie

It Fryske Gea beschikt op vier verschillende locaties over een bijzondere accommodatie geschikt voor een vergadering of bijeenkomst. Alle locaties staan in rechtstreekse verbinding met een prachtig natuurterrein: De Alde Feanen, Noard Fryslân Bûtendyks, het Ketliker Skar en het Mandefjild. Zo is het mogelijk als onderdeel van het programma of na afloop de natuur te verkennen onder leiding van een enthousiaste gids. De accommodatie en de excursie bieden wij je graag aan. Eventueel bijkomende cateringkosten zijn voor jouw organisatie.

En voor jou (en je partner) persoonlijk:

– organiseert BCIFG graag een speciale ‘donateursmeeting’ in één van de vele natuurterreinen van it Fryske Gea.

– en ‘last but not least’: het jaarlijkse uitstapje. Eén keer per jaar worden de donateurs (en hun partners) van de Stichting BCIFG uitgenodigd voor een zeer bijzondere activiteit!

Voor excursiemogelijkheden en vergaderlocaties zie ook: www.itfryskegea.nl

Geïnteresseerd? Je kunt contact opnemen met het secretariaat van BCIFG.

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.