Bedrijven investeren in biodiversiteit

Om de biodiversiteit op bedrijfsterreinen en complete industrieterreinen te verbeteren, is BCIFG een uniek project gestart: ‘Samen investeren in biodiversiteit’. Dit project wordt momenteel als pilot uitgevoerd op de industrieterreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar.

Meer biodiversiteit op een bedrijfsterrein is positief. Een grotere verscheidenheid in flora en fauna is goed voor de natuur. Tevens bevordert het de leef- en werkomgeving, het leidt voor de werknemers tot minder stress en meer beweging en daardoor tot een hogere productiviteit en minder verzuimdagen. En… het is bovendien een prachtig visitekaartje!

Uit diverse contacten is gebleken dat er interesse is bij bedrijven voor het verbeteren van de biodiversiteit, maar men vaak niet weet hoe dit te implementeren binnen de organisatie en geen human resources heeft om dit te ontwikkelen en te realiseren. Het project “Samen investeren in biodiversiteit” biedt de oplossing.

DOELEN:
– verbeteren van de biodiversiteit op de industrieterreinen Westkern en Skûlenboarch
– ontwikkelen van een algemeen format ter verbetering van de biodiversiteit op een bedrijfsterrein
– ontwikkelen van een biodiversiteitschets voor elk deelnemend bedrijf
– ontwikkelen van een biodiversiteitschets voor het totale industrieterrein
– stimuleren van andere bedrijven en industrieterreinen tot een dergelijke aanpak
– verbetering samenwerking tussen bedrijven onderling en andere betrokken partijen
– meer bewustwording creëren over de noodzaak van biodiversiteit
– opgedane kennis en resultaten verder verspreiden

Binnen dit project kunnen bedrijven, bijgestaan door een projectleider van BCIFG en medewerkers van ecologisch bureau Faunax uit Leeuwarden, volledig ontzorgd met de uitvoering van een voor hun bedrijfsterrein speciaal opgesteld biodiversiteitsplan aan de slag. Tegelijk wordt in overleg met de betreffende gemeentes ook een schets voor de openbare ruimtes op het industrieterrein ontwikkeld zodat er een totaalplan ontstaat voor de verbetering van de biodiversiteit.
Een belangrijk onderdeel van het project is het ontwikkelen van een algemeen format, een blauwdruk voor een schets ter bevordering van de verscheidenheid aan flora en fauna op een bedrijfsterrein, dat in de toekomst ook toepasbaar zal zijn voor andere bedrijven(terreinen), ongeacht de grootte, in Fryslân. Voor het format zie: Format voor verbetering biodiversiteit op bedrijfsterreinen

Omdat monitoring en kennisdelen ook een belangrijke rol speelt in dit project zijn voor het doen van nachtelijke waarnemingen op de bedrijfsterreinen en de openbare ruimtes wildcamera’s geplaatst. De resultaten worden per drie maanden door ecologisch bureau Faunax verwerkt en zijn te zien via de volgende link:
Wildcamera’s

DEELNEMERS
Een groot aantal bedrijven gevestigd op de genoemde industrieterreinen doet mee aan dit unieke project:

  • Stertil BV
  • Koninklijke Oosterhof Holman BV
  • Asfalt Productie Kootstertille BV
  • Van Assen Recycling
  • VBI Consolis
  • Brouwer & Brouwer
  • Nederlandse Gasunie NV
  • Combex Bouwlogistiek BV
  • Vermilion Energy

Verder is medewerking toegezegd door de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, is een ‘letter of support’ ondertekend door Hogeschool Van Hall Larenstein, Plaatselijk Belang Kootstertille, Hengelsportvereniging ‘De Rietvoorn’ en door ‘Natuerlik Ferskaet’ (een gezamenlijk project van Landschapsbeheer Friesland en Friese Milieu Federatie).

De deelnemende bedrijven dragen financieel bij aan het ontwikkelen van de biodiversiteitschets voor het eigen bedrijfsterrein, de uitvoering daarvan en de monitoring.

Het project wordt financieel gesteund door FB Oranjewoud, It Fryske Gea, Provincie Fryslân en ELFPO (Europees Landbouwfonds voor plattelandsonwikkeling: Europa investeert in zijn platteland).

 

 

Nieuws
Bekijk alle

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.