Wildcamera's: Otter en veel vossen op bedrijventerreinen bij Kootstertille en Eastermar

Er komt een grote verscheidenheid aan dieren voor op de bedrijventerreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar. Volgens Robin Fokker, medewerker van ecologisch bureau Faunax, was het er eind vorig jaar bovendien veel drukker dan de periodes daarvoor. Hij kwam op de wildcamera’s onder andere opnieuw beelden tegen van een otter, maar nu ook meer dan vijftig verschillende filmopnamen van vossen!

Sinds eind 2021 leggen wildcamera’s op de bedrijventerreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar beelden vast van de dieren die er voorkomen. Dat leverde in de periode oktober tot en met december van afgelopen jaar weer mooie resultaten op. Zoals bijvoorbeeld filmbeelden van reeën, steenmarters, grauwe ganzen, Canadese gans, Nijlgans en waterhoen. Een mooie “vangst” betrof opnieuw een otter en veel – meer dan vijftig – verschillende waarnemingen van vossen. Nieuw bij de waarnemingen was deze keer ook de Turkse tortel. Een standvogel waarvan de verspreiding is gebonden aan menselijke bebouwing, met de hoogste dichtheden in groene stadswijken en dorpen.

Verbeteren biodiversiteit

De monitoring met camera’s maakt onderdeel uit van een project van de stichting ‘BCIFG, bedrijven voor de Friese natuur’, met financiële steun van het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland) om de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verbeteren. Onderdeel daarvan is dat op de terreinen van de aan het project deelnemende bedrijven (Stertil, Consolis VBI, Combex Bouwlogistiek, Brouwer & Brouwer, Van Assen Recycling, Asfalt Productie Kootstertille, Koninklijke Oosterhof Holman, Vermilion Energy en Nederlandse Gasunie) en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in totaal elf cameravallen zijn geplaatst. Per drie maanden worden de resultaten van de camera’s door een medewerker van ecologisch Bureau Faunax verwerkt en in de Nationale Databank Flora en Fauna geplaatst. Een compilatie van de filmbeelden is te zien via Wildcamera’s

Ook kan daar de tabel met alle waarnemingen per locatie worden gedownload.

Nieuws
Bekijk alle

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.